Với công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới trong việc sản xuất sim ghép, do vậy iPhone sau khi unlock sẽ sử dụng đầy đủ chức năng như máy quốc tế.